Skip to main content

Slatinské vyhlásenie ochrancov životného prostredia

By 22/04/202426 apríla, 2024ČO SME UROBILI

Slatinské vyhlásenie ochrancov životného prostredia

Za obranu našich domovov a prírodného dedičstva

Slatinka 22. apríla 2024

 

My, mimovládne organizácie, platformy Ekofórum, Klimatická koalícia, Špirála a Slovenský ochranársky snem a osobnosti ochrany životného prostredia vyhlasujeme:

Slovensko je naším domovom. Spoločne tu žijeme, pracujeme, oddychujeme a zažívame s našimi rodinami aj susedmi dobré aj horšie chvíle. A to bez ohľadu na to, koľko generácií našich predkov a kde presne vytvárali to, čo je dnes našou vlasťou. Ceníme si spoločné tradície a zvyky, našu históriu a rozmanitú kultúru. Všetkých nás spája láska k slovenskej prírode. Je obrazom nás samých, aj generácií tých, čo tu žili pred nami. Je naším spoločným dedičstvom, ktoré odovzdáme tým, čo prídu po nás. Je našou povinnosťou chrániť a zveľaďovať ho bez narušenia jeho hodnoty, rôznorodosti a jedinečnosti. 

Dnes však žijeme v dobe, keď ochrana životného prostredia už nie je len o zachovaní jeho krásy. Čistý vzduch a voda, dostatok úrodnej pôdy či zdravých potravín nie sú samozrejmosťou v každom kúte Zeme. Zmena klímy sa už prejavuje aj u nás. Preto sa musíme spojiť a urobiť všetko pre to, aby naša krajina bola pripravená a odolná voči týmto nástrahám. Zdravé životné prostredie a príroda totiž znamená nielen dostatok zdrojov. Znamená zdravie, prosperitu a bezpečnosť.

Práve teraz musíme chrániť slovenskú prírodu bok po boku, bez ohľadu na politické presvedčenie, pôvod, vzdelanie a všetko ostatné, čo nás odlišuje jedného od druhých. Práve teraz musia prestať politici v parlamente aj vo vláde uprednostňovať svoj úzky prospech pred záujmami ľudí a prírody. Štátne inštitúcie ochrany životného prostredia musia opäť začať plniť svoje poslanie. Ministerstvo životného prostredia sa musí vrátiť späť k svojej základnej úlohe – chrániť životné prostredie. Bez partnerstva s obyvateľmi Slovenska to nepôjde. Jeho úlohou nesmie byť zamedzovať ľuďom účasť na rozhodovaní o tom, čo sa deje v ich chotároch a za ich domami. Nedá sa to robiť ani bez partnerstva s odborníkmi a odborníčkami. Počas niekoľkých mesiacov fungovania novej vlády sme prišli o desiatky z nich bezdôvodným vyhadzovaním či preraďovaním. Ich chýbajúce vedomosti a skúsenosti môžu viesť k nefunkčnosti dôležitých inštitúcií a obávame sa, že aj k nenapraviteľným škodám. 

Mnohí z nás, ľudí z občianskej spoločnosti, ktorí sa roky venujeme buď ako dobrovoľníci alebo profesionálni zamestnanci skúmaniu a ochrane prírody, sme dnes označovaní za nepriateľov štátu. Sme pomenúvaní nadávkami, obviňovaní bez dôkazov, spochybňovaní v našej motivácii. Robia z nás terče. Združenia, v ktorých pôsobíme, sme pritom založili pre ochranu toho, čo si vážili a čo chránili naši otcovia a mamy. 

Jedným zo symbolov občianskej snahy o ochranu našej krajiny je dedina Slatinka pod Poľanou, v srdci Slovenska. Jej história je plná jedinečných ľudských osudov aj prírodných krás, dnes chránených ako súčasti európsky významného prírodného dedičstva. Je symbolom odhodlania ľudí, ktorým záleží na našej krajine. Keby neúnavne, statočne a dlhodobo nebojovali za jej zachovanie a keby neexistovali zákony, ktoré zaručujú verejnosti zapájanie sa do posudzovania vplyvov na životné prostredie, dnes by sme sa nepozerali na domy a záhrady, krajinu, ktorá uživí ľudí a rodiny, ale stáli by sme na brehu zbytočnej priehrady. Slatinka by už bola zaplavená. A v ohrození je znova. Príbeh tohto kúska našej zeme je príbehom pre celé Slovensko. Ak vláda presadí zmeny, ktoré plánuje, komukoľvek z nás sa môže stať, že prídeme o svoje domovy a nebudeme môcť zveľaďovať to, čo vytvorili a ochraňovali naši predkovia. 

Preto tu a dnes na Deň Zeme vyhlasujeme, že neprestaneme chrániť slovenskú prírodu, krajinu, zdravie ľudí, ale aj naše vlastné spoločenstvo pred ničením a rozkladom, ktoré im hrozia. Zaväzujeme sa, že budeme spoločne chrániť prostredie, v ktorom žijeme, ale aj základy demokracie a občianskej spoločnosti. Budeme hovoriť nahlas a jasne o škodlivých činnostiach. Nepoľavíme v obrane nášho prírodného dedičstva. Nezľakneme sa klamstiev ani vyhrážok. Budeme žiadať kompetentné rozhodnutia a zodpovedný prístup od politikov. Budeme pevne stáť bok po boku a s podporou verejnosti súčasné hrozby zvládneme. Naše domovy a krajina za to stoja.

 

Podporujúce organizácie:

Asociácia detských lesných klubov na Slovensku

BROZ – ochranárske združenie

CEEV Živica

Centrum dobrovoľníctva, n.o.

Centrum environmentálnych aktivít

CEPTA

Cyklokoalícia

Cyklokuchyňa

eDeN v meste

Greenpeace Slovensko

INCIEN

Iniciatíva Bratislava otvorene

Iniciatíva My sme les

Iniciatíva Zvierací ombudsman

Inštitút ochrany prírody Banská Bystrica

Inštitút pre pasívne domy

Klíma ťa potrebuje

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Nadácia Aevis

Nadácia Ekopolis

  1. z. Chceme zdravú krajinu
  2. z. Triblavina

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)

Občianska platforma Nie v našom meste

OZ Hrad-Slavín

OZ pre Dolinu

OZ Tatry, Liptovský Mikuláš

OZ ŽiTo v SÝPKE Moravské Lieskové

Pestrec

PRALES, o.z.

Pre Prírodu o. z.

Priatelia Zeme – SPZ

Priatelia Zeme-CEPA

Skutočne zdravá škola o.z.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Slovenský ochranársky snem

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO č. 6

SOSNA o.z

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR

Tilia, o. z.

Ursia

VIA IURIS

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá

Za živé rieky

Združenie pre ochranu prírody – Machaon International

Združenie Slatinka

Zelená koalícia, Banská Bystrica

Znepokojené matky

ZO SZOPK Košice 2013

Podporujúce osobnosti:

Ing. Peter Zelenák, ochranár

Mgr. Katarína Hubová, teoretička umenia

akad. soch. Marián Huba, sochár

Ing. arch. Katarína Schlöglová, architektka 

Ing. arch. Tomáš Schlögl, architekt

PhDr. Eva Ďurišová, knihovníčka

Ing. Andrej Zeman, fotograf

Ing. Iveta Niňajová, PhD., expertka na destinačný manažment a udržateľnosť v cestovnom ruchu

RNDr. Oľga Zelmanová

Ing. Ján Zelman

PhDr. Ingrid Benešová, psychologička

Mgr. Daniela Fröhlichová, knihovníčka

Mgr. Andrej Barát, reportér

Ing. Juraj Vysoký

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. pôdny biológ, environmentalista

Ing. Dušan Bevilaqua, PhD., býv. riaditeľ správy NP Slovenský raj

RNDr. Ján Kadlečík, environmentalista

Mgr. Pavel Šremer, environmentalista

Sabina Barborjak

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., architekt

Ing. Štefan Szabó, PhD.

Ing. Patricia Pavlovská, DPD., Škola permakultúry, PEAR (Permaculture Academy & Research)

Mgr. Vladimír Mokráň, ochranár

Ing. Milan Lichý (poslanec MsZ BB, poslanec BBSK)

Ing. Karol Fröhlich, DrSc. (Institute of Electrical Engineering, SAS)

Mgr. Richard Krivda, kameraman

Ing. Marián Jasík, PRALES, o.z.

Mgr. Tomáš Peciar, environmentalista, expert na cyklistickú dopravu

Ing. Peter Klučka, predseda ZO SZOPK č. 6

RNDr. Jozef Šibík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Silvia Szabóová

Ing. Juraj Flamik, ochranár, Občianske spoločenstvo, o.z. 

Mgr. Samo Smetana, hudobník 

prof. Mgr. art. Juraj Nvota, režisér

Mgr. Jakub Cíbik, PhD., ESSENCE Slovakia

Mgr. Viktória Krajanová, PhD., Slovenské Národné Múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave

Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Marta Uhrinová, ochranárka

Andrej Mock, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Zuzana Fialová, PhD., sociologička, PDCS o.z.

Ing. Ladislav Roller, PhD., zoológ

Ing. Martin Mikoláš, PhD., Katedra ekologie lesa, ČZU, Praha

Mgr. Rastislav Rybanič, PhD., environmentalista 

Ing. Richard Hrivnák, DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v. v. i., Bratislava

RNDr. Barbora Šingliarová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v. v. i., Bratislava

Mgr. Marek Šlenker, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v. v. i., Bratislava

Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Ústav zoológie SAV 

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., environmentálny geograf

RNDr. Dušan Karaska, ornitológ

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Mgr. Daniel Jablonski, PhD., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD., UMB Banská Bystrica

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Createrra

MUDr. Peter Tatár, CSc., lekár, Občianske spoločenstvo o.z.

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., environmentálny geograf

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

RNDr. Dušana Dokupilová, PhD., Prognostický ústav CSPV SAV

Mgr. MgA. Jaroslava Panáková, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

RNDr. Matej Dudáš, PhD., botanik, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Ing. Diana Krajmerová, PhD., Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Ing. Marek Svitok, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo BirZvolene

Ing. Ladislav Bíro, krajinný ekológ

Ing. Ján Topercer, CSc., nezávislý vedecký pracovník – ekológ, Martin-Priekopa

Ing. Katarína Šimončičová, ochranárka

Zuzana Homolová, hudobníčka a výtvarníčka

Mgr. Iveta Škodová, PhD., Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., Ústav zoológie SAV, v.v.i.

Mgr. Ivana Daubnerová, PhD., Ústav zoológie SAV, v.v.i.

Mgr. Monika Janišová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v. v. i., Bratislava

RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Zvolen

Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., krajinný ekológ

RNDr. Milan Valachovič, DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v. v. i., Bratislava

prof. Ing. Peter Urban, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici 

Ing. Jakub Melicher, Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. 

doc. Ing. Tomáš Lepeška, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici 

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

prof. Ing. Erika Gömöryová, CSc., Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

prof. Ing. Karol Ujházy, PhD., Technická univerzita vo Zvolene

RNDr. Alena Gajdošová, CSc., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, Nitra

Ing. Andrej Raniak, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i.

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

doc. Peter Mikulíček, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Beňadik Machciník

Mgr. Adriana Macková, učiteľka fyziky

Pavol Ziman, zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu

Ing. Fedor Gömöry DrSc., vedecký pracovník SAV

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., environmentalistka, krajinná ekologička

Mgr. Janka Smatanová, Správa CHKO Strážovské vrchy

Ing. Jana Špulerová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., matematik, FPV UMB Banská Bystrica

Alexander Baranovič, Ústav zoológie SAV

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD., Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum

Ing. Dagmar Štefunková, PhD., krajinná ekologička

Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

RNDr. Róbert Kanka, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. 

Ing. Vladimíra Dekanová, PhD., ekologička

doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

Ing. Zuzana Hudeková, PhD., krajinárka

Ing. Jana Pavlíková, ekologička, Zvolenská Slatina

Ing. Svetlana Belova, Združenie pre ochranu prírody – Machaon International

Dr. Jozef Bednár, Združenie pre ochranu prírody – Machaon International

Bc. Olga Belova, Združenie pre ochranu prírody – Machaon International

Mgr. Olena Kachur, Združenie pre ochranu prírody – Machaon International

Jakub Antypenko, Združenie pre ochranu prírody – Machaon International

Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., NHS., Ústav ekológie lesa SAV v.v.i., Zvolen

RNDr. Ľubica Krištofová, Spolok záhoráckych ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstva Senica

Ing. Erik Baláž, ochranár, filmár

Ing. Karol Kaliský, lesník, filmár, Iniciatíva My sme les

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD., hydrobiológ, Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD., chemik, FPV UMB

doc. Mgr. Peter Manko, PhD., Katedra ekológie, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove 

MUDr. Juraj Mesík, analytik globálnych trendov a rizík

Mgr. Peter Kučera, PhD, fytocenológ

prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., ichtyológ

Erika Mészárosová, tajomníčka STUŽ/SR

Mgr. Jozef Ridzoň, ochranársky manažér

RNDr. Ivana Svitková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v. v. i., Bratislava

Ing. arch. Elena Pätoprstá, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa

prof. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD., ekológ, Ústav zoológie SAV, Fakulta prírodných vied UMB  

Ing. Matej Repel, PhD., ornitológ, ochranár, riaditeľ, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Mgr. Barbora Števove, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

doc. Ing. Milan Novikmec, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene

Ing. Monika Dobrodenková, 

Ladislav Rovinský – ochranár – predseda OZ – SZOPK Košice 2013

Mgr. Pavol Littera, PhD. – ekológ, ochranár

doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., vysokoškolský pedagóg