Petícia Za vlaky na jednotku

Železničná osobná doprava na Slovensku je dlhé roky na chvoste záujmu politikov. Vlaky by mali byť základným pilierom verejnej dopravy, ktorá má pomôcť znížiť ľuďom výdavky za pohonné hmoty, zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižovať emisie skleníkových plynov.

Chceme rýchlu, spoľahlivú, modernú železničnú osobnú dopravu, dostupnú pre všetkých. Na to potrebujeme, aby sme mali dobrú infraštruktúru, na medzinárodných, národných aj regionálnych trasách a dobre prepojenú v integrovaných systémoch dopravy. Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby a Vládu SR, aby rozvoj železničnej dopravy, ako súčasti kvalitnej siete verejnej dopravy, považovala za prioritu a zohľadnila to v rôznych štátnych politikách. 

Chceme vlaky na jednotku!

 

Petičný výbor:

Lucia Szabová
Nora Krajniaková
Zora Lednárová

Na to aby sme úspešne bojovali s rastúcimi emisiami z osobnej automobilovej dopravy potrebujeme funkčnú verejnú hromadnú dopravu. A nielen kvôli emisiám, ale dnes už aj preto, že tá môže výrazne pomôcť so znižovaním výdavkov za cestovanie, ktoré kvôli energetickej kríze narastajú. 

Poznáte to. Chcete dochádzať do práce inak ako autom, alebo ste sa vybrali na služobnú cestu, prípadne máte v pláne vyraziť po Slovensku za rekreáciou vlakom. Ale po preskúmaní možností je nakoniec oveľa jednoduchšie a často jedine realizovateľné sadnúť do auta. O tom, ako to vo vlakoch často vyzerá, keď už sa pre ne rozhodnete, sa netreba ani rozpisovať. 

Doprava spotrebúva viac ako štvrtinu všetkej konečnej spotrebovanej energie v SR a jej spotreba stále rastie. Podľa správy Inštitútu dopravnej politiky “Kým nie je neskoro”, podiel železničnej dopravy predstavuje iba 3 % (78 mil. prepravených osôb). To je naozaj málo.

  • Dobre nastavená poprepájaná verejná doprava je základ. Vlaková doprava je jej srdcom a my máme na Slovensku výhodu historicky pomerne rozsiahlej infraštruktúry. Pravidelne však sledujeme rušenie spojov, zastávok, prípadne slabo nadväzujúcu dopravu, ktorá znemožňuje ľuďom jej pravidelné využívanie. 
  • Vieme o plánovaných investíciách do vlakovej dopravy z Plánu obnovy a v stratégiách štátu sa o jej rozvoji čiastočne hovorí. Ak však chceme naozaj podporiť zníženie množstva individuálnej automobilovej dopravy, odľahčiť našim pľúcam a aj peňaženkám, nestačí to. Potrebujeme si určiť verejnú dopravu ako prioritu, potrebujeme vidieť jasný plán.Aby cesta z Košíc do Bratislavy netrvala viac ako 5 hodín, musíme skvalitniť trate. Investície do výstavby a projektovej dokumentácie modernizácie železníc sa nesmú výrazne koncentrovať len do jedného koridoru na Slovensku, ale musia byť spravodlivejšie rozdelené na celom Slovensku, aby sme nemali hluché miesta, kde nemáte inú praktickú možnosť ako sadnúť do auta. Môžeme tak podporiť miestnu ekonomiku a cestovný ruch v regiónoch. 
  • Potrebujeme, aby jednotlivé druhy dopravy na seba dobre nadväzovali, musíme pristupovať k doprave integrovane a nastaviť aj možnosti integrovaného cestovného. Faktor znižovania emisií skleníkových plynov by vo všetkých opatreniach mal byť samozrejmosťou. 
  • A napokon, áno, výrazne musíme zlepšiť služby. Nielen tie základné vo vlakoch ale aj tie, ktoré by mali byť už dnes samozrejmosťou. Bezbariérovosť na staniciach je dobrým príkladom.

Nutnosť podpory vlakovej dopravy nie je náš výmysel. Len popisujeme očividné. O potrebe prioritizácie osobnej vlakovej dopravy však hovoria oveľa viac erudované inštitúcie. Podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu Slovensko opakovane nenapĺňa ciele rozvoja železničnej dopravy, modernizácia koridorových tratí na Slovensku je pomalá a výrazne zaostáva, železničná infraštruktúra je zastaraná, s podfinancovanou údržbou, čo obmedzuje zvyšovanie kapacít a znižuje bezpečnosť. Zaostáva elektrifikácia, ako aj budovanie staníc a nástupíšť s bezbariérovým prístupom. Podľa Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum) sme sa v kvalite železničnej infraštruktúry prepadli v rebríčku krajín z 22. miesta v roku 2009 na 38. miesto v roku 2019. O potrebe cielených a ambicióznejších vládnych politík spolu s pokrokom v modernizácii a digitalizácii železníc hovorí aj Medzinárodná energetická agentúra (IEA). 

 

Ukážme, že Slovensko je pripravené na Vlaky na jednotku!

Pomôžte nám zbierať podpisy aj naživo.

Tu si môžete stiahnuť hárok.

Ďakujeme.

Kto sme?

Sme ženy a matky. Sme rodičia a starí rodičia. Pochádzame z rôznych prostredí a predsa nás niečo spája: strach o budúcnosť nás a našich detí. S napätím sledujeme správy o klimatickej zmene. Nespokojne vnímame, ako adekvátne reakcie stále neprichádzajú.

Nemáme superschopnosti, netúžime po sláve. No Zem viac nepočká. Využívame odhodlanie a spolupatričnosť na tlak na verejnosť a politikov, aby sa veci pohli správnym smerom a rýchlejšie. Aj ty sa môžeš pridať!

Občianske združenie

OZ Znepokojené matky
Povraznícka 3052/14 81105 Bratislava
info@znepokojene.sk

Podpor naše aktivity!

Takto nám pomôžete realizovať kampane a vytvárať aktívne hnutie. Aj pravidelné euro mesačne môže výrazne pomôcť nášmu zápasu o lepšiu budúcnosť.

2021 © Znepokojené Matky
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies.