Skip to main content

DAJME ŠANCOVEJ ŠANCU NA ŽIVOT

KROK VPRED PRE ŠANCOVÚ
V okolí Šancovej ulice je husto zastavaná zóna, kde ľudia žijú, pracujú, kde deti chodia do školy. Ich kvalita života je z roka na rok stále viac obmedzovaná, plynulosť dopravy ide na ich úkor.
Sme rady, že mesto v reakcii na požiadavku minuloročnej petície Dajme Šancovej šancu na život, ktorú iniciovala naša členka Ivana Nemethová, a podpísalo ju 3589 ľudí, schválilo niektoré opatrenia s potenciálom zvýšiť kvalitu života v okolí.
– nový priechod, ktorý tam roky chýba
– opatrenia na zníženie hluku
Poslankyne a poslanci odhlasovali, že primátor má tieto návrhy predložiť do 6 mesiacov.
Odpoveď na viacero požiadaviek petície však zostala rozpačitá – najmä odvolávanie sa na Severnú tangentu, ktorá je v podstate nereálny projekt a argumentácia, ktorá prihliada najmä na potreby automobilovej dopravy.
Bratislava potrebuje komplexný plán mobility – podporu aktívnej mobility, zlepšovanie MHD, zlepšiť využívanie železníc a integrovanej dopravy, prísnejšie regulovanie parkovania. Môžeme sa inšpirovať už fungujúcimi riešeniami zo zahraničia, ako je plošné znižovanie rýchlosti, nízkoemisné zóny alebo mýto.
AKÉ MESTO BY SPLNILO NAŠE POŽIADAVKY?
 Také, ktoré považuje udržateľné formy mobility naozaj za svoju prioritu.
Také, ktoré sa chce stať klimaticky neutrálnym do roku 2030.
Také, ktoré chce zvyšovať kvalitu života.
Také, ktoré chce chrániť zraniteľné skupiny, ako deti, ženy, dôchodcov.
Ďakujeme všetkým poslankyniam a poslancom, čo hlasovali za, a aj tým, čo sa postavili proti vystupovaniu niektorých občanov, ktorí bohužiaľ nie sú schopní diskutovať slušne a rešpektujúco.
Naďalej budeme bojovať za bezpečnejšie ulice, čistejší vzduch a lepšiu budúcnosť pre naše deti.
Buďte s nami!