Skip to main content

RAST ALEBO ŽIVOT?

10.6.2023
RAST ALEBO ŽIVOT?
Pozrite si záznam z prednášky a diskusie v Starej jedálni:
Žijeme v čase kríz – nedostupné bývanie, energetická chudoba, rastúca nerovnosť, rastúca depresia alebo vyhorenie, klimatická kríza. Hoci sa môžu zdať oddelené, ich spoločným menovateľom je hospodársky systém, ktorý uprednostňuje rast a zisk na úkor uspokojovania potrieb väčšiny ľudí a prírody. Zatiaľ čo vlády, korporácie a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska únia a Organizácia Spojených národov podporujú stratégiu zeleného kapitalizmu, rastu a technologických inovácií, nerastové hnutie vníma závislosť na ekonomickom raste ako jadro súčasných problémov. Zatiaľ sú tieto hlasy v menšine, pretože predstavujú obrovskú hrozbu pre súčasný status quo.
Prečo je nekonečný hospodársky rast nežiadúci a ako by vyzeral bežný deň v nerastovej budúcnosti?
Aké politiky nás môžu k tomuto svetu priblížiť?
Môžeme nerast politicky presadiť?
Tému nerastu predstaví Tadeáš Žďárský, odborník na nerastovú ekonomiku, ktorý momentálne pôsobí v organizácii NaZemi. Študoval na Masarykovej univerzite a zúčastnil sa študijného pobytu na University of Oslo, či Hampshire College v USA. Tadeáš inicioval vznik Českej nerastovej pracovnej skupiny, o neraste píše články, prednáša či lektoruje workshopy. Je taktiež jedným zo spoluautorov knihy Čas:dorůst.