Skip to main content

KLIMATICKÝ POCHOD RODIČOV

By 12/05/201918 decembra, 2021ČO SME UROBILI

Deň matiek 2019

 

Príhovor, ktorý sme predniesli na úvod Klimatického pochodu rodičov.

“Dobrý deň a vitajte.

Dnes sme mali oddychovať, sedieť v kruhu svojej rodiny alebo priateľov a prijímať prejavy lásky od svojich detí, lebo dnes je náš deň  – Deň Matiek.

Namiesto toho stojíme na námestí a už týždeň sem ťaháme aj vás. Polovica z nás sme sa pred týždňom ani nepoznali. Máme však niečo spoločné. Nedokážeme už len tak čakať, kým niekto konečne začne myslieť na naše deti a ich budúcnosť.

Počúvame už roky klimatológov, ako bijú na poplach. Hovoria, že potrebujeme konať, aby sme dokázali udržať túto planétu pred oteplením o 1,5 stupňa Celzia. Máme na to len pár rokov a nie sme si úplne istí koľko presne a či všetko naše úsilie bude stačiť. Každá ďalšia desatina stupňa znamená viac extrémnych prejavov počasia, viac chorôb, menej pitnej vody, vyššie oceány, viac klimatických utečencov. Nasledujú sociálne rozbroje a pomerne turbulentný svet.

Planetárny ekosystém vymiera, my sami ho zabíjame a my nemáme iný domov. A tak čakáme na to, ako budú konať politici. Tento týždeň zasadali hlavy štátov EÚ v rumunskom Sibliu. 8 krajín prišlo s návrhom, aby EÚ prijala vyššie klimatické ciele, pretože tie súčasné nestačia na udržanie teploty pod 1,5 stupňa. Zatiaľ neuspeli. Slovenský premiér sa vyjadril, že síce klimatickú zmenu treba riešiť ale treba aj chrániť priemysel – v preklade: chce naďalej podporovať ťažký znečisťujúci priemysel a akosi zároveň chrániť klímu. To sa ale nedá pán premiér! To jednoducho nestačí!

Slovenskej republiky okamžité kroky pre zníženie emisií skleníkových plynov. Žiadame ochranu detí pred ničivými dôsledkami klimatickej zmeny.

Toto sú naše požiadavky:

  1. Žiadame Zavedenie klimatického stavu núdze. Ochrana klímy sa musí stať prioritou. Pri prijímaní všetkých rozhodnutí musí Slovenská republika prihliadať na ich vplyv na zmenu klímy.
  2. Žiadame Urýchlené vypracovanie ambiciózneho akčného plánu prechodu na uhlíkovo-neutrálnu ekonomiku s cieľom obmedziť zvýšenie teploty o 1.5 °C (tzv High ambition countries).
  3. Žiadame Ukončenie podpory znečisťovateľov, okamžitý odpis zásob uhlia a ukončenie nepriamych dotácií uhlia a podpory priemyslu spôsobujúceho vysoký nárast emisií.
  4. Žiadame Okamžitý ústup od fosílnych palív v rámci výkonu akcionárskych práv Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách aj na Slovensku. Nech Slovenská republika prostredníctvom bankových investícií, záruk ani prostredníctvom firiem, v ktorých vlastní akcie, neprispieva na rozvoj projektov ťažby a využívania fosílnych palív.
  5. Žiadame Urýchlené zastavenie odlesňovania Slovenska, zavedenie podporných mechanizmov prechodu na ekologické poľnohospodárstvo a zastavenie dotovania intenzívnej živočíšnej výroby verejnými financiami, účinnú ochrana vodných zdrojov a ochranu biodiverzity.

Obava o budúcnosť ďalších generácií a vôbec života na tejto planéte nie je privilégiom matiek. Tí, čo nezatvárame oči pred stále viac úpenlivým varovaním vedcov, máme jednoducho strach. Strach, ktorý nám však dáva silu bojovať za budúcnosť.

Áno, aj vy osobne môžete urobiť množstvo vecí na chránenie klímy. Bohužiaľ to nestačí. Potrebujeme aj systémové zmeny. Čo však naozaj ako prvé môžete urobiť, je jednoducho ísť voliť. Voľte ľudí, čo majú klimatickú zmenu ako prioritu v programe. A vychovávajte svoje deti tak, aby nepodľahli extrémizmu a populizmu. Budú to v budúcnosti potrebovať.”

 

Znepokojené matky

V Bratislave 12.5. 2019