Skip to main content

CHCEME ZÁKONY PRE BUDÚCE GENERÁCIE

13.6.2023
CHCEME ZÁKONY PRE BUDÚCE GENERÁCIE
Poslankyne a poslanci budú opäť hlasovať o reforme povoľovania veľkých stavieb, ktorá ide proti ochrane slovenskej prírody aj proti právam ľudí a ktorú už vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Na aktuálnej schôdzi sa parlament pokúsi prelomiť jej veto.
ODBORNÍCI A ODBORNÍČKY PRED PARLAMENTOM
 Spolu s 19 organizáciami, ktoré roky chránia slovenskú prírodu, budeme dnes na zhromaždení pred parlamentom upozorňovať na riziká pretláčania rýchlosti výstavby na úkor ochrany prírody a práv verejnosti.
Žiadame parlament, aby odmietol problematické novely zákonov ako celok, pretože ich aktuálne znenie už nie je možné opraviť. Zároveň žiadame, aby sa vytvoril priestor na širokú odbornú diskusiu, ktorá je nevyhnutná pre vytvorenie kvalitnej reformy takto významnej legislatívy.
V ČOM JE PROBLÉM ?
👉 Najväčšia reforma povoľovacích procesov od revolúcie nevzišla zo širokej odbornej diskusie, ale do parlamentu ju celkom nenápadne priniesli traja poslanci SME RODINA v rámci dvoch balíkov poslaneckých návrhov, ktoré naraz novelizovali desiatky zákonov (!) súvisiacich s novou stavebnou legislatívou.
👉 Je napísaná tak nekvalitne a zmätočne, že úradníci nemajú šancu pochopiť, ako podľa nej v praxi postupovať. Nepremyslene spája úplne odlišné procesy a vzniká tak chaos a zmätok.
👉 Prináša zrušenie variantného posudzovania, ktoré môže ohroziť čerpanie financií z Operačného programu Slovensko 2021-2027 pre projekty, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
👉 Rozvracia desaťročia systematicky budované štandardy ochrany životného prostredia pri výstavbe, a tým znižuje aj kvalitu života.
👉 Bežní ľudia, ale aj odborné štátne inštitúcie a samosprávy budú mať v dôsledku reformy výrazne obmedzené možnosti, ako ovplyvniť výstavbu veľkých stavieb vo svojom susedstve, v obci či v meste.
👉 Navrhované zmeny sú v rozpore so smernicami EÚ ako aj s Aarhuským dohovorom, ktoré sú pre nás záväzné.
📣 Vyzývame poslankyne a poslancov, aby svojím hlasovaním pomohli zastaviť nekvalitnú legislatívu, ktorá bude mnoho rokov priamo či nepriamo ovplyvňovať životy všetkých obyvateľov a obyvateliek Slovenska.
Protest podporili a zúčastnili sa:
VIA IURIS , WWF Slovakia , Greenpeace SlovenskoMy sme les, Klíma ťa potrebuje , Klimatická koalícia , Združenie Slatinka, Prales, BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) , Nadácia Aevis, Priatelia Zeme-CEPA , SOS/ Birdlife Slovensko, Inštitút pre ochranu prírody, Nádej pre Sad Janka Kráľa, Chceme zdravú krajinu, Slovenský ochranársky snem, Pre Dolinu
Foto: Katarína Pšenáková