Skip to main content

PANI PREZIDENTKA, NECHOĎTE NA COP28

By 12/04/202320 augusta, 2023ČO SME UROBILI

Vážená pani prezidentka,

 

obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste sa tento rok nezúčastnili svetovej klimatickej konferencie OSN COP28, ktorá sa bude konať v novembri v Dubaji. 

 

Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC), ktorý tvoria poprední svetoví klimatológovia, v pondelok predstavil záverečnú časť svojej šiestej hodnotiacej správy.1 Vedci vydali posledné varovanie v súvislosti s klimatickou krízou, keďže rastúce emisie skleníkových plynov posúvajú svet na pokraj nezvratných škôd, ktoré môžu odvrátiť len rýchle a radikálne opatrenia. 

 

Ako občania a občianky Slovenska sme znepokojené a pobúrené, že Spojené arabské emiráty za predsedu konferencie vymenovali šéfa svojej štátnej ropnej spoločnosti Abú Zabí (ADNOC), Ahmeda al-Džabera. Desaťročia sa pozeráme, ako fosílne spoločnosti priamo ovplyvňujú vyjednávania cez špinavé peniaze, stovky lobistov, vystupujú ako sponzori podujatia a ťahajú za nitky v pozadí. Je urážkou a zosmiešnením snáh o vyriešenie klimatickej krízy, aby výkonný riaditeľ ropnej spoločnosti predsedal globálnym klimatickým rokovaniam. 

 

Fosílne spoločnosti už desaťročia vedia, že fosílne palivá spôsobujú klimatický kolaps, a aj napriek tomu zavádzajú verejnosť a ovplyvňujú politikov. Priamo porušujú naše právo na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie a ničia budúcnosť našich detí a ďalších generácií. 

 

Medzinárodná agentúra pre energetiku v roku 2021 uviedla, že ťažba a rozvoj nových ložísk ropy a zemného plynu sa musia v tomto roku zastaviť, ak má svet do roku 2050 dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality, ku ktorej sa zaviazali všetky štáty sveta na COP20 v Paríži, vrátane Slovenska. Od tejto významnej dohody ubehlo takmer 8 rokov, a svetové emisie stále stúpajú. Je nevyhnutné urýchlene konať, aby sa predišlo spusteniu katastrofálnych zlomových bodov v klimatickom systéme. Vedci IPCC uviedli, že globálne otepľovanie priviedlo svet na pokraj viacerých zlomových bodov s globálnymi dôsledkami. Keď tieto body zlomu prekročíme, už nie je cesty späť. Budeme riskovať našu budúcnosť len pre zisky pár už teraz veľmi bohatých ľudí?

 

Fosílne spoločnosti však stále tlačia na otváranie novej ťažby uhlia, ropy a plynu aj v roku 2023. Všemožnými spôsobmi sa snažia oddialiť to, čo je nevyhnutné – spravodlivú transformáciu, prechod na obnoviteľné zdroje energie a zmenu priorít našej ekonomiky, ktorá musí byť založená na solidarite, udržateľnosti a dodržiavaní ľudských práv.

 

Je nemysliteľné, že práve na takýchto ľudí sa chceme spoliehať pri riešení jednej z najväčších globálnych výziev, ktorej ako ľudstvo čelíme, pričom oni opakovane dokázali, že to nie je ich priorita. Uprednostňujú vlastnú chamtivosť, krátkodobý ekonomický zisk pred ľuďmi a pred planétou. Odovzdanie predsedníctva al-Džaberovi nenapraviteľne ohrozilo konferenciu a posilnilo obavy, že celý proces rokovaní nikam nevedie. 

 

Vážená pani prezidentka, ste jednou z mála političiek na Slovensku, ktorá sa dlhodobo zodpovedne venuje téme ochrane klímy na Slovensku a reprezentuje ju aj v zahraničí.  Vážime si Vaše aktivity v tejto oblasti a oceňujeme vaše vyjadrenia na predošlých konferenciách COP. Myslíme si však, že tentokrát by Vaša účasť na čele slovenskej delegácie legitimizovala zlú voľbu predsedu konferencie, ktorá znamená len upevnenie prevzatia moci výrobcov fosílnych palív nad rokovaniami a de facto znefunkčnenie celého podujatia. Posledná správa IPCC hovorí jasne, že o tom, v akom svete budeme žiť, sa rozhoduje teraz.

Vaša neúčasť na konferencii by vyslala jasný signál, že prístup ku globálnym rokovaniam o ochrane klímy sa musí výrazne zmeniť, aby sme túto výzvu zvládli najlepšie, ako ešte dokážeme.

 

Ďakujeme.

V Bratislave 23.3.2023

Znepokojené matky

Európsky klimatický pakt, Marta Fandlová

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB), Andrea Štulajterová

Centrum environmentálnych aktivít, Richard a Klaudia Medalovci

OZ Pestrec

CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, o.z., Miloš Veverka

Klíma ťa potrebuje

Iniciatíva Bratislava otvorene, Ľubica Trubíniová

SOSNA. O.z. Silvia Szabóová

Z lavíc do ulíc

Spolok záhoráckych ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstva 

Pro Felis 

OZ Hrad Slavín

 

1/ https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/