Skip to main content

START WITH CHILDREN

máj 2024

„Najprv my formujeme mestá – potom ony formujú nás.“

Jan Gehl v tomto výroku parafrázoval výrok Winstona Churchilla, a vystihol tým unikátnu schopnosť urbanizmu ovplyvňovať a zlepšovať našu spoločnosť.

Počas tisícov rokov, odkedy vznikli mestá, neboli potrebné ihriská pre deti, deti sa hrali takmer všade. Je to súčasťou ich vývinu a dospievania, spoznávať okolie, bádať, stretávať ľudí, hrať sa s rovesníkmi, učiť sa samostatnosti, zodpovednosti, vzťahom. Mať možnosť bezpečne využívať verejný priestor priamo súvisí s ich blahom, hra vonku a samostatný pohyb detí sú kľúčové z hľadiska ich fyzického, duševného a sociálneho rozvoja a tým aj rozvoja našej spoločnosti ako takej.

Túto komplexnú problematiku si však až donedávna plánovači miest neuvedomovali. Vo väčšine západných krajín sa verejný priestor od prvej polovice 20.storočia postupne vyhradil ako priestor pre automobilovú dopravu. Dodnes mestám dominujú široké komunikácie, parkoviská, ktoré slúžia súkromnému záujmu jednej skupiny ľudí a potreby ostatných užívateliek a užívateľov (vrátane detí) sú potlačené.

Aplikovaním demokratických princípov a tvorbou inkluzívneho a spravodlivého verejného priestoru vieme tieto chyby napraviť. Kvalitný verejný priestor má potenciál zvýšiť samostatnosť a slobodu detí, dôveru a spoluprácu ľudí, zlepšiť fungovanie mesta pre ľudí bez ohľadu na rod, vek, a schopnosti, zvýšiť dostupnosť príležitostí pre všetkých a vytvoriť odolnejšie a udržateľnejšie mesto, ktoré bude vedieť čeliť výzvam prítomnosti aj budúcnosti.

28. a 29. sa v Bratislave v Starej Tržnici konala konferencia Start with children. Prišli spíkri a spíkerky z celého sveta, ktorí rozprávali o tom, ako navrhovať zdravé, odolné a príjemné mestá (nielen) pre deti. Pretože mesto, ktoré funguje pre deti, funguje pre všetkých. Ako povedal primátor albánskej Tirany, deti tvoria 30 % populácie, ale 100% budúcnosti.

Konferencie sa zúčastnili členky Znepokojených matiek nielen z Bratislavy, ale aj z Košíc a Nových Zámkov. V diskusiách bola výrazne zastúpená téma rodičovstva, zodpovednosti za nasledujúce generácie.  Naša Lucia Szabová bola aj súčasťou panelovej diskusie “Looking Ahead: “COP for Children” in Brazil”.
Taktiež sme sa podieľali na sprievodnom programe, ktorým bol okrem iného aj Ulica na hranie na Klobučníckej ulici, príjemný 1-dňový susedský festival , ktorý premenil ulicu na miesto, kde sa susedia všetkých vekových kategórií môžu slobodne stretnúť a hrať svojím obľúbeným spôsobom.

Mnohé prednášky nám úplne hovorili z duše a vlastne opakovali, to čo už žiadame od našich politikov dlhšie 🙂 Z konferencie si napriek tomu odnášame ďalšiu inšpiráciu, kontakty na skvelých ľudí a energiu pokračovať a žiadať zmeny v našich mestách ešte dôslednejšie ako predtým. Pri navrhovaní našich miest, mobility a verejných priestorov musíme dávať prioritu tým najzraniteľnejším skupinám. A to nielen deťom, ale aj ich opatrovateľom a opatrovateľkám, ženám, starším ľuďom a ľuďom s rôznym znevýhodnením.

Chceme mestá pre ľudí, nie len pre autá!

Znepokojené matky a primátor Tirany, Erion Veliaj.

“Je správne byť s tými slabšími a menšími. Aj keď to nebude populárne a stratíte voličov.”

“Cars are trophies of capitalism.”

“We could be suspicious of politicians, but not of our own children.”

“Robte to vtedy, keď ste presvedčený, že to je pre budúcnosť, a nie iba pre najbližšie voľby.”

Na Ulici na hranie sme sa porozprávali s Pěšky městem – resp.Pražské matky, foto: Zora Pauliniová

Maia Mailer z organizácie Mothers rise up

Pešia komisárka Viedne Petra Jens (2.zľava) nám dala užitočné tipy a kontakty

Lucia počas svojej prezentácie

Výskumník Tim Gill bol veľmi ústretový, odporúčame jeho skvelú knihu Urban playground

príjemné stretnutie s kolegyňami z Poľska, čo riešia úplne to isté čo my: Anna Dworakowska, Polish Smog Alert (2.zľava) a Kamila Kadzidlowska, Rodzice dla Klimatu (vpravo)

V strede Chris Bruntlett – spoluautor fantastickej knihy Curbing traffic