Skip to main content

STAROSTA OD NÁS DOSTAL DARČEK K MDŽ ;)

STAROSTA OD NÁS DOSTAL DARČEK K MDŽ
10. marec 2023
Risografiu “Sizyfa” umelkyne Barbory Demovičovej sme dnes na stretnutí venovali Matejovi Vagačovi, starostovi bratislavského Starého mesta.
Toto dielo vystihuje, ako dôsledky klimatickej krízy súvisia s rovnosťou a s rodovou diskrimináciou. Valí sa to na nás…
Autorka k tomu napísala:
“Ani v klimatickej kríze neexistuje rovnosť: Ženy, queer ľudia, marginalizované komunity a ľudia z globálneho juhu sú preukázateľne viac ohrozené/í následkami zmien klímy – hmotnou a potravinovou núdzou či nedobrovoľnou migráciou. Na druhej strane, muži z globálneho severu majú stále nepomerne väčšiu moc pri rozhodovaní o politických opatreniach, ktoré by pomohli znížiť emisie a chrániť životné prostredie. Občas sa nám môže zdať, že všetky naše snahy o rovnosť, solidaritu a klimatickú spravodlivosť sú sizyfovskou prácou, ale ja ešte stále dúfam, že to všetko má nejaký zmysel. A že sme v tom spoločne.”
A ako to súvisí s pánom starostom? VEĽMI.
Nerozoberali sme s ním síce rodovú rovnosť, ale opatrenia, ktoré môže robiť, aby riešil najpálčivejší problém v meste: mobilitu.
Emisie z dopravy stúpajú, stúpa počet usmrtených chodcov, a taktiež stúpa počet znepokojených staromešťaniek, ktoré toho majú plné zuby…
V skratke žiadame:
jasnú víziu – zdravšie, príjemnejšie mesto pre ľudí; mesto krátkych vzdialeností, bezpečné a kvalitné prostredie pre deti, starších ľudí, zdravotne znevýhodnených; uvedomiť si, že automobilizmus presiahol hranicu a má veľa privilégii na úkor všetkých
podporu pre udržateľné formy mobility, chôdzu, bicyklovanie, MHD
obmedzovať individuálnu automobilovú dopravu – napríklad zužovanie a spomaľovanie nebezpečných 4-prúdoviek v centre
– spomalenie ulíc – ale nie len značky, ale aj fyzicky, zmena ulíc, zakrivenie, zúžiť pruhy, bariéry, vizuálne prvky, spomalovače
A ešte všeličo ďalšie: bezemisné zóny, komunikáciu a vzdelávanie, personálne zastrešenie…
Ďakujeme za stretnutie!
A kedy to už bude hotové? 😉