Skip to main content

MŽP PO 100 DŇOCH

By 05/02/20247 februára, 2024ČO SME UROBILI

100 dní vlády: Ochrana životného prostredia smeruje k rozkladu

 

Bratislava, 5. februára 2024 

Ubehlo sto dní od vymenovania novej Vlády SR. Mimovládne organizácie na ochranu životného prostredia vyjadrujú veľké obavy z vývoja v rezorte životného prostredia, ale aj s postupom iných ministerstiev. Vláda predkladá zákony spôsobom a v podobe, ktoré významne ohrozujú celkový systém ochrany životného prostredia. Vyslovene alarmujúci je aj rozsah a spôsob personálnych zmien nielen na ministerstve, ale aj v iných inštitúciách. Samotné vyjadrenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu naznačujú, že toto je len začiatok devastačných zmien. 

 

Vláda postupne navrhuje zákony, ktoré majú veľký vplyv na ochranu životného prostredia, na stav demokracie v krajine či ohrozujú práva miest, obcí a vlastníkov domov a pozemkov. Zákony sú predkladané v zrýchlených konaniach, bez akýchkoľvek expertných konzultácií a mimo legislatívny plán vlády. Nejde len o trestný zákon, ktorý výrazne oslabuje zodpovednosť za environmentálnu kriminalitu, ale aj o nesystémový zákon o strategických investíciách. Organizácie s obavami očakávajú aj zverejnenie novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý je jedným z kľúčových zákonov v rezorte. Po chaose so stavebnou legislatívou tak vzniká neprehľadná situácia, ktorá môže viesť k ohrozeniu čerpania finančných prostriedkov z EÚ a v konečnom dôsledku k premárneniu šance na lepší život bežných ľudí. 

 

“Keď sa pozrieme na ochranu klímy, je to kontroverzné. Minister Taraba sa správa skôr ako minister hospodárstva. Koaliční politici nechápu, aké náročné úlohy spojené so sociálne citlivou zelenou transformáciou ekonomiky budeme musieť plniť. Klimatický zákon je v nedohľadne, postoj k obnoviteľným zdrojom je rozporuplný a spochybňovanie úlohy Slovenska v spoločnom snažení EÚ o ochranu klímy vyslovene spiatočnícke. Minister avizuje podporu nezmyselným spaľovniam odpadu, obnoveniu výstavby vodných diel Slatinka a Tichý Potok, ignoruje potrebu zavedenia obehového hospodárstva a ohrozuje ochranu prírody a krajiny. Tá je kľúčová pre našu adaptáciu a odolnosť pred zhoršujúcou sa zmenou klímy. Toto všetko nakoniec tvrdo dopadne na všetkých obyvateľov Slovenska,” uviedla koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.

 

Obrovským problémom je spôsob výmeny vedúcich predstaviteľov na ministerstve a v dôležitých rezortných inštitúciách. Až na pár výnimiek riadiace posty organizácií, ktoré spadajú pod MŽP, ovládli stranícki nominanti. Často ide o podkvalifikovaných ľudí bez skúseností s riadením, ľudí bez praxe v oblasti životného prostredia. Ich predchádzajúce povolania vzbudzujú pochybnosti o nestrannosti či schopnosti obhajovať záujmy ochrany prírody na danej pozícii. Nevhodná personálna politika tak ohrozuje funkčnosť kľúčových inštitúcií rezortu.

 

Špeciálnou kapitolou je pretrvávajúci boj s mimovládnym sektorom. “Konštruktívne navrhovanie funkčných riešení a ich realizácia zo strany politikov sú často nahrádzané slovnými útokmi na tretí sektor. Politici, ktorí označujú zástupcov mimovládnych organizácií a nezávislých odborníkov za pijavice a ekoteroristov, výrazne pomáhajú šíriť nenávisť v spoločnosti, čoho dôsledky sme mali možnosť už aj vidieť. V prípade akéhokoľvek násilia voči nám by preto mali byť braní na zodpovednosť. Experti a expertky z neziskových organizácií dlhodobo nahrádzajú štát pri zapájaní verejnosti, vypracovaní odborných podkladov, prepájaní ministerstiev, kontrole politikov, a to všetko väčšinou zdarma. Organizácie, na ktoré útočia, nahrádzajú štát aj v praktickej ochrane prírody,” uzatvára ekológ Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les.

 

Podporujúce organizácie:

Klimatická koalícia, Lucia Szabová

CEEV Živica, Ivana Poláčková

SOS/BirdLife Slovensko, Jozef Ridzoň

Iniciatíva My sme les, Ondrej Kameniar

Priatelia Zeme – CEPA, Juraj Melichár

Greenpeace Slovensko – Katarína Juríková 

SOSNA, Štefan Szabó

Centrum pre filantropiu, Marcel Zajac

Klíma ťa potrebuje, Jakub Hrbáň

VIA IURIS, Katarína Batková

Centrum environmentálnych aktivít, Richard Medal

Nadácia Aevis, Rastislav Mičaník

Znepokojené matky, Ivana Némethová

Priatelia Zeme – SPZ, Branislav Moňok

 

Kroky ministra Tarabu od nástupu do funkcie

 

Personálne výmeny 

 

Ďalšie kroky:

 

  • Minister Taraba predstavil novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) podnikateľom z Klubu 500.  (31. 1. 2024)
  • Minister Taraba potvrdil oživenie prípravy vodného diela Slatinka. Znamenalo by to zničenie sedemnástich typov vzácnych a cenných biotopov európskeho a národného významu s rozlohou 144 ha. (31. 1. 2024)
  • Minister Taraba ohlásil zámer stopnúť financovanie národných parkov z Envirofondu. Podľa neho by si na seba mali zarobiť. Otvára tak dvere zvyšovaniu ťažby a predaja koncesií na developerské projekty., (5. 1 .2024)
  • Minister Taraba chce začať nové projekty spaľovní odpadu. Ak sa na Slovensku schvália všetky zámery nových veľkých spaľovní, ktorých je naplánovaných už asi osem, viedlo by to k závislosti od dovozu odpadov zo zahraničia., 

 

  • Klimatický zákon ako vlajková loď ochrany klímy, ktorý môže reálne pomôcť skoordinovať dekarbonizáciu a nastaviť ju efektívne a sociálne spravodlivo, je v nedohľadne. Zákon sa síce nachádza v Programovom vyhlásení vlády, ale v pláne legislatívnych úloh nie je.
  • Podpora obnoviteľných zdrojov energie, osobitne akcelerácia rozvoja veternej energie, je jednou z reforiem uvedených v Pláne obnovy. Ministerstvo životného prostredia má záväzok odstrániť bariéry a sprehľadniť povoľovacie procesy. Napriek navýšeným kapacitám z Plánu obnovy nie sú zatiaľ zrejmé žiadne kroky, ani určenie zodpovednej osoby za aktivity na naplnenie tohto záväzku. Minister Taraba sa napríklad pre RTVS vyjadril, že na Slovensku veterné turbíny “vôbec nepotrebujeme” (29. 12. 2023). Nečinnosť v týchto oblastiach je problém.  

 

  • Vláda schválila novelu trestného zákona, ktorá zmierňuje hranicu trestnosti aj pri environmentálnej kriminalite. Hranica pri trestnom čine porušovania ochrany rastlín a živočíchov sa posúva z 2 660 eur na 35-tisíc eur. Bývalý generálny riaditeľ SIŽP Jenčo: „Spoločenská hodnota vlka je 3 000 eur. Budete môcť zabiť desať vlkov a stále to nebude trestný čin, len priestupok.“ (6. 12. 2023) 

 

  • Taraba chce rušiť projekty, ktoré majú zlepšiť stav rýb, ochrániť zdroje pitnej vody a obnoviť pastvu. “Minister na sociálnej sieti oznámil, že zrušil prvé projekty mimovládnych organizácií za 13 miliónov eur, o ktoré projekty ide, nešpecifikoval. Väčšia časť projektov má byť financovaná z fondov EÚ (program LIFE), časť financií z nich má ísť štátnym organizáciám – partnerom projektov. Projekt Živé rieky má dokonca priamo viesť rezortná organizácia VÚVH.” (4. 12. 2023)
  • Minister Taraba avizuje presmerovanie prostriedkov z Envirofondu do priemyslu, podľa mimovládnych organizácií by mali naopak mieriť na pomoc ľuďom ohrozeným energetickou chudobou. (27. 11. 2023) Aktualizácia z 29. 1. 2024: Ministerstvo životného prostredia SR informuje o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektmi k návrhom zákonov o obchodovaní s emisnými kvótami a o Environmentálnom fonde.
  • Minister Tomáš Taraba upravil rokovací poriadok výberových komisií na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Na základe toho sa celý priebeh výberových konaní na riaditeľov národných parkov, riaditeľov rezortných organizácií atď. stal neverejný. (24. 11. 2023)