Skip to main content

ZBOHOM FOSÍLNA MORENA!

DEŇ ZEME 2022
Na Ministerstvo životného prostredia SR sme priniesli Fosílnu Morenu – čo s ňou spravia?
Dnes je Deň Zeme, je čas na nové začiatky, čas podporiť život a ukončiť dobu fosílnu. Morena je symbolom smrti a znovuzrodenia.
Čo akútne potrebujeme?
ukončiť používanie fosílnych zdrojov
naštartovať zmeny vedúce k energetickej efektívnosti
rozvíjať obnoviteľné zdroje energie
podporiť verejnú a bezmotorovú dopravu
podporiť sociálne rizikové skupiny obyvateľstva
Na toto neupozorňujeme len my v Klimatická koalícia , ale aj vedci.
Podľa poslednej správy IPCC potrebujeme zastaviť stúpanie emisií skleníkových plynov do troch rokov, aby sme dosiahli maximálne oteplenie o 1,5 stupňa Celzia do konca storočia. Závislosť na fosílnych zdrojoch nás negatívne dobieha aj v zraniteľnosti kvôli vojne na Ukrajine a súvisiacom rapídnom náraste cien za energie.
Symbolická Fosílna Morena, ktorú sme vyrobili spolu so skvelými študentami Vysoká Škola Výtvarných Umení mala na sebe zavesené aj malé mini-morenky, ktoré sme cyklokuriérom🚴‍♂️ zaniesli ostatným ministerstvám a aj Úrad vlády, pretože zabojovať s klimatickou zmenou nie je len na pleciach MŽP…
Slovensko k transformácii hospodárstva potrebuje silný klimatický zákon, ktorý určí o koľko má ktorý rezort znížiť emisie a na ročnej báze reportovať ako dekarbonizácia – teda likvidácia fosílnej moreny, pokračuje a informovať verejnosť.
“Viac ako miliardu eur v Modernizačnom fonde môžeme využiť na lacnejšie a šetrnejšie teplo z tepelných čerpadiel, geotermálnej a solárnej energie a tým aj ochranu klímy, ovzdušia a posilnenie mieru na Ukrajine. Stále však vidíme viacero nedostatkov, ktoré sa dajú práve teraz napraviť. Obavy máme napríklad z podpory modrého vodíka, ktorý sa vyrába zo zemného plynu či z ťažby uránu alebo zemného plynu na Slovensku,” uviedol náš kolega Juraj Melichár z Priatelia Zeme-CEPA.
Želáme fosílnej Morene nič iné ako skorý zánik, pre naše dobro a budúcnosť našich detí.
foto: Barbora Girmanová