Znepokojená
Mirka

Som Miroslava a celý život som znepokojená.

Už ako malé dieťa ma rozčulovala nespravodlivosť, neporiadok v okolí, bola som citlivá voči ľudskému utrpeniu. Už ako študentka strednej školy som sa zamýšľala nad negatívnymi dopadmi ľudskej činnosti na planétu a život na Zemi. Túžila som viac sa angažovať, no s pokorou musela priznať, že mnohým jej aspektom nerozumiem. Neskôr som išla študovať psychológiu a odsunula som tému klimatickej krízy na okraj. Dúfala som, že sa s ňou budú zaoberať iní, odborníči a oborníčky, ktorí presvedčia zodpovedných, aby konali.

Po škole som sa dlhšie venovala sociálnej práci, klinickej a školskej psychológií či vzdelávaniu. Dlhé roky som sa tak venovala vlastne úplne iným témam a stále dúfala, že niekto iný klimatickú krízu rieši a hlavne VYRIEŠI.

Narodenie syna ma však prinútilo opäť otvoriť oči. Tento zážitok priniesol nový pocit akútnosti, uvedomenie si, že nejde len o môj život, ale o život generácií po mne. Začal sa kolotoč obáv, kedy som si uvedomila, že informácie o klimatickej kríze sú vlastne už všade. Ako psychologička som si pochopila, že téma klimatickej krízy pre mňa bola taká náročná, že som jej s pocitom bezmocnosti nedokázala čeliť a presunula zodpovednosť na iných. Ide o pochopiteľný a rozšírený obranný mechanizmus. Zrazu mi však už nestačilo dúfať, že iní to vyriešia. Začala som sa hlbšie zaujímať o to, čomu rozumiem. Uvedomila som si, že moje miesto môže byť práve v porozumení klimatickej krízy cez psychológiu a založila som iniciatívu Psychozaklímu. Zároveň som sa zapojila medzi Znepokojené matky, pretože verím, že komunita rodičov má povinnosť podporovať celosvetové študentské hnutie, stáť po boku (nielen) svojich detí a bojovať za ich budúcnosť.

Strach a obavy sú silné, no často nám berú silu. Byť znepokojená s druhým matkami, ľuďmi mi však dáva silu. Ako matky sa podporujeme konať, podporujeme sa, keď nám je ťažko a hlavne, snažíme sa byť súčasťou niečo väčšieho, apelovať na dôležité, systémové, spoločenské, ale aj individuálne zmeny. A každý z nás môže byť súčasťou tejto zmeny.

Občianske združenie

OZ Znepokojené matky
Povraznícka 3052/14 81105 Bratislava
info@znepokojene.sk

Podpor naše aktivity!

Takto nám pomôžete realizovať kampane a vytvárať aktívne hnutie. Aj pravidelné euro mesačne môže výrazne pomôcť nášmu zápasu o lepšiu budúcnosť.

2021 © Znepokojené Matky
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies.